Disclaimer

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website
Op het gebruik van de website van Dalmacademy’s Dalmatische honden zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Dalmacademy’s Dalmatische honden stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.  

Disclaimer website
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat) met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. 
Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Dalmacademy’s Dalmatische honden bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat) worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Dalmacademy’s Dalmatische honden. Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat) geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat) garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat). De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat) niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan.  Niet toegestaan is het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat) slecht verdraagt met de naam en reputatie van Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat), haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy
Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Dalmacademy’s Dalmatische honden verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Dalmacademy’s Dalmatische honden worden verstrekt via de website van Dalmacademy’s Dalmatische honden of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Dalmacademy’s Dalmatische honden (Fam. Kruschat), neem dan contact met ons op onder telefoonnummer: +49-5945-995488 of +31-6-150-32-350.