De kwaliteitseisen

hier staan wij voor

Stamboom van een Dalmatische hondOnze kennel voor Dalmatische honden valt voor wat betreft de fokregelementen onder de strenge Duitse regels.
Wij zijn lid van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden (NCDH) én van de Dalmatiner Verein Deutschland (DVD).
Wij voldoen met onze kennel aan de strenge voorschriften die in Duitsland gelden voor het houden en fokken van Dalmatische honden en voeren tevens het VDH Zuchtersiegel. In tegenstelling tot in Nederland moet je als fokker in Duitsland in het bezit zijn van een separate ruime puppyruimte met verwarming en licht direct grenzend aan een buitenverblijf met ruime uitloop en speelweide.

In Nederland is het helaas mogelijk om 10 hoog op een flat in de lade van een kast te fokken, zoals wij zelf al eens zijn tegengekomen. Bovendien worden bij onze Duitse rasvereniging alle honden waarmee gefokt wordt aan een gedragstest onderworpen. Een Dalmatische hond mag immers geen angstig of agressief gedrag vertonen.
Een hond met dergelijke karaktereigenschappen wordt dan ook van de fokkerij uitgesloten.

Naast alle strenge eisen vanuit de Duitse rasvereniging, voldoen wij ook ruimschoots aan alle reglementen van de Nederlandse Club voor Dalmatische honden (NCDH).

Wij zijn al meer dan 25 jaar lid van deze club. Op de website van de Nederlandse rasvereniging (NCDH) zult u echter bij de dekmeldingen en geboorteberichten van de buitenlandse leden, waaronder wij vallen, de volgende zin zien staan:

Onderstaande berichten / nesten vallen niet onder de reglementen van de NCDH en de Raad van Beheer in Nederland.

Hiermee wordt precies bedoeld zoals beschreven, wij vallen niet onder de bovengenoemde reglementen.

Dit betekent niet dat wij niet voldoen aan de reglementen van onze Nederlandse rasvereniging. In tegendeel, zoals we al beschreven vallen wij als een in Duitsland wonend lid onder de veel strengere Duitse regels.

De Duitse rasvereniging hanteert strenge regels om Dalmatische honden te mogen fokken.
Wij voldoen daarmee ruimschoots aan de fokreglementen zoals deze in Nederland gelden.

De Raad van Beheer is het overkoepelend orgaan voor de Nederlandse rasverenigingen. In Duitsland is dat de VDH (Verband für das Deutsche Hundenwesen). Onze kennel voor Dalmatische honden Dalmacademy’s is vanaf de start al internationaal geregistreerd bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI), een wereldwijd overkoepelend orgaan op het gebied van rashonden (kynologie).
De FCI is een samenwerkingsverband van een groot aantal nationale kennelclubs waaronder de Raad van Beheer en de VDH vallen.

Geschikt voor de fokkerij

Onze honden zijn allen in het bezit van een zogeheten “Zuchtzulassung”.
Deze “Zuchtzulassung” is een beoordeling die door een bevoegd keurmeester wordt afgenomen. Deze beoordeling omhelst een aantal, voor de fokkerij, belangrijke zaken waaronder de beoordeling van het karakter van de hond.
Zonder deze uitgebreide keuring mag er in Duitsland niet gefokt worden en kan men voor de pups dan ook geen erkende en officiële FCI stambomen krijgen.
Deze keuring geeft u als puppykoper een extra garantie dat u met een verantwoord fokker en met voor de fokkerij geschikte en toegelaten Dalmatische honden van doen heeft.

Als u bij ons een puppy koopt heeft de pup dus gegarandeerd een officiële FCI stamboom. Wij staan in voor een kwalitatief hoogstaande kennel die zich al meer dan 20 jaar met hart en ziel inzet voor de Dalmatier.